TARIEVEN EN VERGOEDING

Alle aanbieders van tandheelkundige zorg in Nederland hanteren dezelfde tarieven. Deze tarieven zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) in opdracht van de overheid.

Afhankelijk van uw tandheelkundige verzekering, vergoeden de meeste zorgverzekeraars de behandelkosten van de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk. Voor patiënten tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de gehele behandeling door de mondhygiënist vanuit de basisverzekering.

Indien u vragen heeft over vergoedingen en polisvoorwaarden, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Het komt weleens voor dat een patiënt zijn afspraak niet tijdig afzegt of zelfs niet op de afspraak verschijnt. Dit is een vervelende situatie voor zowel zorgverlener als patiënt. Naast het feit dat de geplande zorg niet door kan gaan is er door de patiënt ruimte in de agenda gereserveerd welke nu niet gebruikt wordt en wel gepaard gaat met (doorlopende) kosten.

De Nederlandse Zorgautoriteit bepaald hoe deze verrichtingen worden gedeclareerd bij de patiënt. Zowel de beschrijvingen als de bedragen van de verrichtingen liggen vast. Ook voor het niet nakomen, of niet tijdig afzeggen, van een afspraak heeft de NZA richtlijnen opgesteld. Code C90 mag gehanteerd worden als een afspraak niet 48 uur van tevoren is afgezegd. Er mag tot 100% van de gemiste omzet in rekening worden gebracht. 

Bij Praktijk voor Mondhygiëne Franca van Bergen wordt er een termijn van 24 uur van tevoren afzeggen gehanteerd en declareren we over het algemeen een deel van de gemaakte kosten. De praktijk gebruikt de volgende tarieven voor een niet nagekomen of te laat afgezegde afspraak; De 1e keer wordt er 25% (van de oorspronkelijk geplande behandeling) in rekening gebracht, de 2e keer 50%, de 3e keer 75% en de 4e keer 100%. Indien u meer dan 4 keer niet tijdig uw afspraken heeft afgezegd of helemaal niet bent gekomen, kunt u geen afspraak meer maken. 

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat iemand ziek is of door overmacht niet kan komen. Hiervoor wordt dan éénmalig een uitzondering gemaakt door uit coulance geen kosten in rekening te brengen.

Ik ben van mening dat ik hiermee de patiënt tegemoet kom met deze regeling voor het afzeggen van afspraken en hoop dan ook op uw begrip al u gevraagd wordt om de gemaakte kosten (voor de door u gereserveerde tijd) mee te vergoeden. Deze regeling staat ook vermeld op de afspraakbevestiging (per e-mail) en de afspraakherinnering (per e-mail). 

Uiteraard hoop ik dat deze vervelende situatie zich zo min mogelijk voor zal doen en wil ik patiënten dan ook verzoeken om de afspraken goed in hun agenda te plaatsen. Als service ontvangt de patiënt een aantal dagen voorafgaand aan de afspraak een herinnering. Deze service ontslaat de patiënt niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om de afspraak na te komen.

love-morning-white-clean-65055